ˆ

Zadania komórek organizacyjnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 12:43:27

Zadania wspólne komórek organizacyjnych komendy powiatowej.

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
 1. planowanie i realizacja planu finansowego komendy powiatowej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie programu działania lub planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. udział w realizacji zadań wynikających z polityki prasowej oraz aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej;
 5. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 6. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg;
 7. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 8. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy administracji publicznej;
 9. prowadzenie kontroli wewnętrznej, w tym działań kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej;
 10. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 11. realizowanie przydzielonych zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 12. przestrzeganie obowiązujących przepisów, zarządzeń i regulaminów zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego przetwarzania danych osobowych;
 13. przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz opracowywanie materiałów do udostępnienia jako informacja publiczna;
 14. realizowanie zadań w dziedzinie bhp;
 15. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 16. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentacji do archiwum i ich brakowania;
 17. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole zarządzania kryzysowego;
 18. rozliczania czasu służby i pracy strażaków oraz pracowników cywilnych poprzez prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;
 19. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 20. realizowanie przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze powiatu,
 21. realizowanie zadań wynikających z aktualizacji danych SWD-ST,
 22. realizowanie zadań związanych z pomocą w organizacji i prowadzeniu zawodów sportowo-pożarniczych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Drozda Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Drozda Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 12:43:27
Wprowadził informację do BIP: Janusz Drozda Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 12:43:31
Osoba, która zmieniła informację: Janusz Drozda Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 12:43:31
Artykuł był wyświetlony: 1045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
link

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu